koszyk

NASZE CENTRUM NIEUSTANNIE PODWYŻSZA
STANDARDY SWOICH USŁUG SZKOLENIOWYCH.

Potwierdza to uzyskanie znaku jakości MSUES (Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych), który jest przyznawany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Znak jakości MSUES mogą otrzymać placówki, które dostosowały swoje szkolenia do wysokich standardów opracowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy oraz przeszły zewnętrzny audyt i uzyskały pozytywną opinię. Dla naszych kursantek to bardzo dobra informacja potwierdzająca wysoką jakość szkoleń i nieustanną chęć podnoszenia standardów w naszym Centrum Szkoleniowym. Znak jakości MSUES dodatkowo pozwala na przedstawienie oferty w bazie BUR (Baza Usług Rozwojowych) i korzystanie przez kursantki z dodatkowych dofinansowań na nasze usługi. Nasz nr znaku jakości MSUES: 733/2024.

FINANSOWANIE
SZKOLEŃ

Nasi kursanci mogą skorzystać z wielu opcji finansowań szkoleń.

Jako placówka szkoleniowa spełniamy wszelkie wymagania Urzędów Pracy oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) potrzebne do realizacji usług szkoleniowych dofinansowanych. Mamy również możliwość podjęcia współpracy ze stowarzyszeniami/organizacjami finansującymi szkolenia. 

Dodatkowe informacje dla osób starających się o finansowanie szkoleń:

  • Pomagamy w wypełnianiu wniosków.
  • Udostępniamy wzory certyfikatów.
  • Zapewniamy harmonogramy i programy szkoleń.
  • Nasz nr wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych – 2.12/00087/2023 – sprawdź
  • Nasz nr znaku jakości MSUES – 733/2024 – sprawdź

MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA DO TWOICH KURSÓW LUB WYGDONYCH RAT