koszyk

BONY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Jeśli jesteś zarejestrowana jako osoba bezrobotna, zgłoś się do swojego Urzędu Pracy i otrzymaj wsparcie na szkolenie

Urzędy Pracy mogą również sfinansować szkolenia osobom bezrobotnym. Należy spełniać określone kryteria – bon mogą otrzymać osoby do 30 roku życia chcące odbyć szkolenie z gwarancją późniejszego zatrudnienia. W celu otrzymania szczegółowych informacji zawsze należy pytać w swoim Urzędzie Pracy.

Dla kogo?

Osoby bezrobotne.