koszyk

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – KFS

KFS

 

Urzędy Pracy mogą sfinansować szkolenie w 100% jeżeli firma
zainteresowana szkoleniem spełnia określone warunki

Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą korzystać pracodawcy oraz ich pracownicy. Osoby zainteresowane finansowaniem powinny zasięgnąć informacji w swoim Urzędzie Pracy o możliwości finansowania. Często zależy to od posiadania przez Urzędy Pracy środków na konkretne działania.

Dla kogo?

Firmy zatrudniające pracowników (właściciele i pracownicy).