Regulamin Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth

Szanowni Klienci!

W trosce o najwyższą jakość usług, bezpieczeństwo i zdrowie Wasze i naszych pracowników prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług stylizacji rzęs, stylizacji brwi oraz wizażu w naszym Centrum przed przystąpieniem do korzystania z nich.

Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth powiązany ze stroną internetową https://kbarth.edu.pl/ właścicielem firmy jest Katarzyna Barth NIP: 7343471211, REGON: 122567784, e-mail: biuro@katarzynabarth.pl, fb: katarzynabarthpl.

Klienci Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.

Skorzystanie z oferty Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.


§ 1. Godziny otwarcia

1. Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth świadczy usługi przy ul. Gwardyjskiej 20 w Nowym Sączu, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-19:00. W sobotę wykonywane są usługi wizażu w godzinach 10:00-14:00. W dni świąteczne, ustawowo wolne od pracy oraz niedziele Centrum jest nieczynne.

3.     Recepcja Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth świadczy usługi przy ul. Gwardyjskiej 20 w Nowym Sączu, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00.

2. Zmiany w godzinach otwarcia salonu mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nas: losowych (typu: brak prądu, wody, gazu), absencji pracownika lub innych niezależnych od nas przyczyn.

§ 2. Umawianie na wizyty

1. Prosimy o dokładne zaplanowanie swojej wizyty tj. zabiegu głównego i towarzyszących

mu drobnych usług takich jak: regulacja brwi, aplikacja henny. Bardzo chętnie wykonamy dodatkowe usługi pod warunkiem, że będziemy mieć zaplanowaną większą ilość czasu, aby kolejny klient nie musiał czekać. 

2. Wszystkie zapisy w Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth potwierdzane

są trzykrotnie:

1. pierwsze potwierdzenie: w dniu zapisu poprzez otrzymanie karty z rozpisanym szczegółowo planem wizyty lub jeśli ma to miejsce telefonicznie, recepcjonistka podsumowując wizytę wymienia po kolei wszystkie usługi, które mają być wykonane, oraz potwierdza datę i godzinę wizyty,

2. drugie potwierdzenie: otrzymają Państwo SMS na jeden dzień przed planowaną wizytą.

Jeśli już wtedy wiedzą Państwo, że nie przyjdą na umówiony termin – prosimy niezwłocznie poinformowanie nas o tym w celu przepisania na inny termin,

3. trzecie potwierdzenie: otrzymają Państwo telefon lub SMS przed wizytą od naszej recepcjonistki, która ostatecznie potwierdzi Państwa wizytę.

§ 3. Punktualne rozpoczynanie zabiegów

1. W Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth obowiązuje plan pracy oparty o grafik. Prosimy o przybycie 5 minut wcześniej, aby móc przygotować się do zaplanowanego zabiegu: wypełnić kartę konsultacyjną (pierwsza wizyta), skorzystać z szatni i toalety. Klienci umawiani są na konkretne godziny, prosimy o punktualność.

2. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest spóźnienie klienta na umówiony zabieg 

bez konsekwencji jego skrócenia, to maksymalnie 15 minut. Spóźnienie powyżej 15 minut skutkuje skróceniem zabiegu o czas spóźnienia, a jego koszt to 100 % ceny. Spóźnianie klienta nie może przesuwać czasu następnego zabiegu. Prosimy telefonicznie informować

o spóźnieniu.

3. W wyjątkowych sytuacjach obsługa w Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth dopuszcza okres oczekiwania klienta w poczekalni do 15 minut.

§ 4. Odwoływanie wizyt i nieprzychodzenie na umówiony termin

1. W razie rezygnacji z wizyty należy powiadomić obsługę Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth nie później niż 48h przed planowaną wizytą. Na liście rezerwowej oczekują osoby, które z chęcią przyjdą na zwolniony termin, pod warunkiem, że ich również odpowiednio wcześniej powiadomimy.

2. Jednokrotne niezastosowanie się do powyższych zasad skutkuje obowiązkiem wpłacenia 100% przedpłaty na kolejną usługę. Dodatkowo osoby, które nie szanują naszej pracy i naszego czasu tracą również przywilej zapisów priorytetowych.

3. Klient, który zapisuje się pierwszy raz na usługę może zostać poproszony o wpłatę zadatku w wysokości 20% lub 100% zabiegu. Po wprowadzeniu wizyty do systemu klient otrzymuje SMS z informacją jak uregulować wpłatę za wizytę.

§ 5. Strefa ciszy

1. Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth podzielony jest na dwie strefy:

1. głośna - recepcja, w tej strefie można dokonywać zapisów i uzyskiwać pomoc we wszystkich sprawach, dozwolone jest również wykonywanie krótkich rozmów telefonicznych,

2. cicha / zabiegowa - w strefie cichej obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń mogących zakłócić ciszę i relaks innych klientów oraz pracujących w skupieniu stylistek. Prosimy uszanować prośbę i wyciszyć telefon przed zabiegiem.

§ 6. Wizyty w towarzystwie

1. Na terenie Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt.

2. Na terenie salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

3. Proponujemy nie przychodzić na wizytę z małym dzieckiem, które może zakłócić ciszę i relaks innych klientów oraz pracujących w skupieniu stylistek. Pracownicy Centrum nie ponoszą  odpowiedzialności za pozostawienie dzieci bez opieki w salonie.

4. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.

5. Klient, który świadomie uszkodził lub zniszczył wyposażanie Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth ponosi odpowiedzialność finansową.

6. Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy w poczekalni oraz wartościowe rzeczy pozostawione bez nadzoru.

§7. Formularze, kartoteki i poufność informacji

1. Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth działa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Danych klientów nie udostępniamy osobom trzecim.

2. Podczas pierwszej wizyty należy wypełnić kartę konsultacyjną oraz zgodę na wykonanie zabiegu.

3. Dane Klientów wykorzystywane są tylko w celu kontaktu SMS i telefonicznego. Gwarantujemy ich nienadużywanie.

4. Formami kontaktu z Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth są:

1. numer telefoniczny dostępny na naszej stronie internetowej, wizytówkach i ulotkach: +48 512 344 622,

2. adres e-mail: biuro@katarzynabarth.pl,

3. fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/katarzynabarthpl,

4. w celu umówienia się na wizytę lub uzyskania informacji o usługach prosimy kontaktować się oficjalnymi kanałami.

5. Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth nie udostępnia prywatnych kontaktów.

§8. Bony, vouchery, zaproszenia

1. Bony, vouchery i zaproszenia dostępne w Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth mają ustalony termin ważności (3 miesiące) i przypisane są dla konkretnej osoby w systemie komputerowym. Ważność niewykorzystanych bonów z różnych przyczyn można wydłużyć do odpowiadających terminów.

2. Posiadamy dwa rodzaje bonów:

1. bony na konkretną usługę,

2. bony na wybraną kotwę: 150 zł, 200 zł i 300 zł

Bony można zakupić na recepcji w Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth. 

1. Bony, vouchery i zaproszenia nie mogą być wymienione na gotówkę.

2. Bony, vouchery posiadając kod bonu, który jest wymagany do jego realizacji. 

3. Bony, vouchery, zaproszenia nie podlegają zwrotowi, prosimy więc o przemyślane zakupy.

4. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do bonu, jeżeli wartość usług,

z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość bonu.

5. Bony, vouchery, zaproszenia można wymienić na inne wybrane usługi z naszego cennika

do kwoty odpowiadającej kwocie zakupu bonu, vouchera, zaproszenia.

6. Integralną częścią bonów upominkowych jest niniejszy regulamin, podczas zakupu kupujący oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.

§ 9. Reklamacje

1. W przypadku niezadowolenia z naszych usług bardzo prosimy o poinformowanie recepcjonistkę Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth, abyśmy mogli naprawić sytuację.

2. Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze działania i oferujemy jakość usługi na najwyższym poziomie.

3. Klienci zobowiązani są zgłaszać reklamację niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów lub niezadowolenia z wykonanej usługi nie później niż do 7 dni od wykonania zabiegu.

4. Wszelkie reklamacje należy składać w recepcji Centrum, telefonicznie lub osobiście. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym lub e-mailem na adres: biuro@katarzynabarth.pl

5. Każda reklamacja pisemna jest rozstrzygana w terminie do 3 dni.

6. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§11. Lista rezerwowa

1. Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth oferuje możliwość wpisania na zabiegu na listę rezerwową.

2. W przypadku zwolnienia terminu na dany zabieg, zawsze kontaktujemy się z pierwszą osobą na liście.

§12. Standard obsługi

1. Wszystkie procedury, zapisy oraz obsługa przed, w trakcie i po zabiegu prowadzone

są z najwyższą starannością o komfort i bezpieczeństwo klienta.

2. W Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth zapewniamy:

1. bezpieczny sprzęt i urządzenia,

2. wykształcony personel, który stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach i kursach,

3. dbałość o stanowisko pracy poprzez zdezynfekowane powierzchnie i sterylne narzędzia zabiegowe,

4. wysoką kulturę osobistą pracowników, atmosferę bezpieczeństwa i pełną dyskrecję,

5. dowolną formę płatności: gotówka, przelew, przedpłata, karta płatnicza, BLIK.

6. pełną odpowiedzialność za nasze działania zabiegowe.

§13. Pozostałe sprawy organizacyjne

1. Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth zastrzega sobie prawo do zmian

w regulaminie.

2. O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej https://kbarth.edu.pl/centrum_wizazu_i_stylizacji_rzes_katarzyna_barth/.

3. Każdy(a) klient/ka ma prawo do wglądu do regulaminu i cennika usług.

4. W Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth mają zastosowanie wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.

5. Wszystkie osoby przebywające w Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth zobowiązane są przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.

6. W razie wątpliwości co do stanu zdrowia klienta pracownik może odmówić wykonania zabiegu.

7. Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku niestosowania się klienta do zaleceń pozabiegowych oraz nieodpowiedniej pielęgnacji domowej.

Reserve Your Seat Now

Enter your details below to book your seat for the Digital Agency Blueprint Live Class

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close